Testimonial

Group skin care at Korean famous skin clinic! - 02 (Vietnamese & English)

2019-05-22

Sự chuyên nghiệp và nhiệt tình là thứ luôn xuất hiện trong đầu tôi từ khi bước chân vào Laprin

The professionalism and enthusiasm that always appear in my mind since I stepped into Laprin

* She received QX MAX Brightening Program from Laprin.